ข้อมูลนักเรียน(ผู้ถูกประเมิน)

คำชี้แจง

คลิกเม้าส์ในช่อง ที่ตรงกับความจริงที่เกิดขึ้นกับนักเรียนในปัจจุบันหรือในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา

แบบประเมิน

# พฤติกรรมประเมิน ไม่จริง ค่อนข้างจริง จริง
1 ฉันพยายามจะทำตัวดีกับคนอื่น ฉันใส่ใจความรู้สึกคนอื่น
2 ฉันอยู่ไม่นิ่ง ฉันนั่งนานๆ ไม่ได้
3 ฉันปวดศรีษะ ปวดท้อง หรือไม่สบายบ่อยๆ
4 ฉันเต็มใจแบ่งปันสิ่งของให้คนอื่น (ของกิน เกม ปากกา เป็นต้น)
5 ฉันโกธรแรง และมักมีอารมณ์เสีย
6 ฉันชอบอยู่กับตัวเอง ฉันชอบเล่นคนเดียวหรืออยู่ตามลำพัง
7 ฉันมักทำตามที่คนอื่นบอก
8 ฉันขี้กังวล
9 ใครๆ ก็พึ่งฉันได้ถ้าเขาเสียใจ อารมณ์ไม่ดีหรือไม่สบายใจ
10 ฉันอยู่ไม่สุข วุ่นวาย
11 ฉันมีเพื่อนสนิท
12 ฉันมีเรื่องทะเลาะวิวาทบ่อย ฉันทำให้คนอื่นทำอย่างที่ฉันต้องการได้
13 ฉันไม่มีความสุข ท้อแท้ ร้องไห้บ่อย
14 เพื่อนๆ ส่วนมากชอบฉัน
15 ฉันวอกแวกง่าย ฉันรู้สึกว่าไม่มีสมาธิ
16 ฉันกังวลเวลาอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ลุ้น และเสียความเชื่อมั่นในตนเองง่าย
17 ฉันใจดีกับเด็กที่เล็กกว่า
18 มีคนว่าฉันโกหก หรือขี้โกงง่ายๆ
19 เด็กๆ คนอื่น ล้อเล่นหรือรังแกฉัน
20 ฉันมักจะอาสาช่วยเหลือคนอื่น (พ่อแม่,ครู,เด็กคนอื่น)
21 ฉันคิดก่อนทำ
22 ฉันเอาของคนอื่นในบ้าน ที่โรงเรียน หรือที่อื่น
23 ฉันเข้ากับผู้ใหญ่ได้ดีกว่าเด็กวัยเดียวกัน
24 ฉันขี้กลัว รู้สึกหวาดกลัวได้ง่าย
25 ฉันทำงานได้จนเสร็จ ความตั้งใจในการทำงานของฉันดี

โดยรวมนักเรียนคิดว่าตัวเองมีปัญหาในด้านใดด้านหนึ่งต่อไปนี้หรือไม่

ด้านอารมณ์ ด้านสมาธิ ด้านพฤติกรรม หรือความสามารถเข้ากับผู้อื่น

ปัญหานี้เกิดขึ้นมานานเท่าไร

ปัญหานี้ทำให้เธอรู้สึกไม่สบายใจหรือไม่

ปัญหานี้รบกวนชีวิตประจำวันของเธอในด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้หรือไม่

# ปัญหา ไม่เลย เล็กน้อย ค่อนข้างมาก มาก
1 ความเป็นอยู่ที่บ้าน
2 การคบเพื่อน
3 การเรียนในห้องเรียน
4 กิจกรรมยามว่าง
5 ปัญหานี้ทำให้คนรอบข้างเกิดความยุ่งยาก หรือไม่ (ครอบครัว เพื่อน ครู เป็นต้น)ศูนย์คอมพิวเตอร์-โรงเรียนเบญจมราชูทิศ-จังหวัดจันทบุรี.

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@bj.ac.th