ข้อมูลนักเรียน(ผู้ถูกประเมิน)

คำชี้แจง

คลิกเม้าส์ในช่อง ที่ตรงกับความจริงที่เกิดขึ้นกับนักเรียนในปัจจุบันหรือในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา

แบบประเมิน

# พฤติกรรมประเมิน ไม่จริง ค่อนข้างจริง จริง
1 ห่วงใยความรู้สึกคนอื่น
2 อยู่ไม่นิ่ง ฉันนั่งนาน ๆ ไม่ได้
3 มักจะบ่นว่าปวดศีรษะ ปวดท้อง หรือไม่สบาย
4 เต็มใจแบ่งปันสิ่งของให้คนอื่น (ของกิน เกม ปากกา เป็นต้น)
5 มักจะอาละวาด หรือโมโหร้าย
6 ค่อนข้างแยกตัวชอบเล่นคนเดียว
7 เชื่อฟัง มักทำตามที่ผู้ใหญ่ต้องการ
8 กังวลใจหลายเรื่อง ดูวิตกกังวลเสมอ
9 เป็นที่พึ่งได้เวลาที่คนอื่นเสียใจ อารมณ์ไม่ดีหรือไม่สบายใจ
10 อยู่ไม่สุข ดูวุ่นวายอย่างมาก
11 มีเพื่อนสนิท
12 มักมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับเด็กอื่น หรือรังแกเด็กอื่น
13 ดูไม่มีความสุข ท้อแท้ ร้องไห้บ่อย
14 เป็นที่ชื่นชอบของเพื่อน
15 วอกแวกง่าย สมาธิสั้น
16 เครียด ไม่ยอมห่างเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ไม่คุ้น และขาดความมั่นใจในตนเอง
17 ใจดีกับกับเด็กที่เล็กกว่า
18 ชอบโกหก หรือขี้โกง
19 ถูกเด็กคนอื่น ล้อเลียนหรือรังแก
20 ชอบอาสาช่วยเหลือ พ่อ แม่ ครู คนอื่น ๆ
21 คิดก่อนทำ
22 ขโมยของที่บ้าน ที่โรงเรียน หรือที่อื่น
23 เข้ากับผู้ใหญ่ได้ดีกว่าเด็กวัยเดียวกัน
24 ขี้กลัว รู้สึกหวาดกลัวได้ง่าย
25 ทำงานได้จนสำเร็จ มีความตั้งใจในการทำงาน

โดยรวมนักเรียนคิดว่าตัวเองมีปัญหาในด้านใดด้านหนึ่งต่อไปนี้หรือไม่

ด้านอารมณ์ ด้านสมาธิ ด้านพฤติกรรม หรือความสามารถเข้ากับผู้อื่น

ปัญหานี้เกิดขึ้นมานานเท่าไร

ปัญหานี้ทำให้เธอรู้สึกไม่สบายใจหรือไม่

ปัญหานี้รบกวนชีวิตประจำวันของเธอในด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้หรือไม่

# ปัญหา ไม่เลย เล็กน้อย ค่อนข้างมาก มาก
1 ความเป็นอยู่ที่บ้าน
2 การคบเพื่อน
3 การเรียนในห้องเรียน
4 กิจกรรมยามว่าง
5 ปัญหานี้ทำให้คนรอบข้างเกิดความยุ่งยาก หรือไม่ (ครอบครัว เพื่อน ครู เป็นต้น)ศูนย์คอมพิวเตอร์-โรงเรียนเบญจมราชูทิศ-จังหวัดจันทบุรี.

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@bj.ac.th